Re'Zen

Re'Zen

Huisregels

Om alles vlot te laten verlopen, zijn er enkele huisregels die Re’Zen in acht neemt.

Algemeen

Re’Zen zal de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Re’Zen zal zoveel als mogelijk de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraak

– Er wordt alleen op afspraak gewerkt

– Kom op tijd. Indien u meer dan 15min te laat bent, wordt uw afspraak als geannuleerd beschouwd en wordt er 50% in rekening gebracht.

– Een afspraak afzeggen of annuleren? Geef dit dan tijdig aan. Wanneer de afspraak niet uiterlijk 48 uur van tevoren is afgezegd, is Re’Zen genoodzaakt de helft van het bedrag in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.

– Kom je niet opdagen voor je afspraak, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Prijzen en betaling

– Re’Zen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in het schoonheidssalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.

– Re’Zen vermeld prijswijzigingen 15 dagen voor de voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in het schoonheidssalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan zowel contant als via de Payconiq/Bancontact app (dit is een geïnstalleerde app op je gsm). Betalingen moeten altijd in het schoonheidssalon worden voldaan.

Praktisch

Vanwege de beperkte ruimte is het helaas niet mogelijk om andere personen mee te nemen tijdens de behandeling.

Om praktische redenen is het gebruik van de mobiele telefoon niet toegestaan tijdens de behandeling, tenzij bij een noodgeval.

Garantie

Op de behandelingen geldt een garantie van 7 dagen. De garantie geldt niet bij de volgende punten:

* Verkeerd gebruik van de kunstnagels door uzelf. Uw nagels zijn uw sierraden, gebruik ze dus niet als gereedschap

* Zwangerschap, medicijngebruik of ziekte

* Als de klant de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio

* Als de klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

* Als de klant de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

Het is belangrijk uw nagels goed te verzorgen. Dit kan u doen door het gebruik van nagelriemolie en handcrème. De olie zorgt ervoor dat uw eigen nagels niet uitdrogen, een langere houdbaarheid van de gellak en het verzorgt bovendien de nagelriemen. Hierdoor heeft u langer plezier van uw kunstnagels.

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Re’Zen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan het schoonheidssalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen. Re’Zen neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd klantensysteem.

Beschadiging & diefstal

Re’Zen heeft het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.  

Geheimhouding

Re’Zen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, het schoonheidssalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Toestemming

U geeft als klant toestemming aan Re’Zen om foto’s van de behandelingen en/of resultaten te gebruiken voor publicatie of reclamedoeleinden (website, Facebook, Instagram,…).

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking persoonlijk gemeld worden aan Re’Zen. Re’Zen moet binnen vijf werkdagen een antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Re’Zen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen tussen Re’Zen en de klant.

Leeftijd

Behandelingen met gellak worden alleen uitgevoerd vanaf 16 jaar.